bedrijfshulpverlener

In 2012 werden in België 135 118 arbeidsongevallen geregistreerd. Hiervan waren er 67 jammer genoeg fataal. Healtium is erkend door het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om de opleiding nijverheidshulpverlener te geven. Deze opleiding duurt 20 uur. De basisprincipes van EHBO worden uitgelegd, reanimatie met AED, bloedingen, breuken, huidletsels komen allemaal aan bod. Op het einde van de opleiding is er een test voorzien. Wie slaagt krijgt het door het Ministerie erkend getuigschrift van “hulpverlener” zoals vermeld in het ARAB.

Ook de jaarlijkse verplichte bijscholingen worden door Healtium georganiseerd. Deze bijscholing duurt 4 uur

Logo_nl