psychosociaal welzijn

Hoe worden medewerkers beïnvloed door hun werk?  Wat is de impact hiervan op hun fysieke, mentale en sociale welbevinden?  En wat is dan weer de impact hiervan op de uitgevoerde taken?

Via occupational health onderzoeken we welke de risico’s zijn binnen uw organisatie.   Wat is er nodig om uw medewerkers te ondersteunen opdat zij optimaal hun job kunnen doen.

psychosociale testing, analyse en adviesvorming

stressmanagement

communicatietraining

groepsdynamica

workshops