bedrijfshulpverlener, ehbo op het werk

Healtium is een erkend opleidingscentrum

Healtium is erkend door het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om de opleiding bedrijfshulpverlener te geven. De opleiding duurt minimaal 15 uur en wordt in 4 dagdelen gegeven. Het is mogelijk om deze opleiding aan te passen naar uw bedrijfsspecifieke wensen.

Inhoud opleiding

De basisprincipes van EHBO worden uitgelegd, reanimatie met AED, bloedingen, breuken, wonden, hartinfarct, syncope,… komen allemaal aan bod.  De opleiding is een mix van theorie en praktijk en wordt gegeven door verpleegkundigen met ervaring op een spoedgevallendienst. Op het einde van de opleiding ontvangt u het  erkend getuigschrift van “hulpverlener” zoals vermeld in het ARAB.

jaarlijkse opfrisopleidingen

Healtium biedt ook de jaarlijkse verplichte bijscholingen aan. Ofwel kiest u voor een jaarlijkse opfris van 4u ofwel voor een 2-jaarlijkse opleiding van 8u. In deze oplelding zit de verplichte reanimatietraining en een keuze die we samen u, als bedrijf, uitwerken.

healtium bedrijfshulpverlener