Menu Sluiten

BelRAI Home Care

BelRAI Home Care

BelRAI Home Care

Praktijkgerichte opleiding voor zorgverleners die de BelRAI© Home Care als indicatiesteller of trainer willen gebruiken binnen de thuiszorg, in functie van zorgplanning op maat.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021:

 • De opleiding bedraagt twee opleidingsdagen, aangevuld met twee terugkommomenten. Daarnaast moet tijd voorzien worden voor e-learning en individuele casusoefeningen.

 • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

 • Vastgelegde verplichte thema's en materialen worden in de BelRAI© opleiding opgenomen. 

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Thema's

 • Introductie interRAI en BelRAI© en wetgevend kader

 • BelRAI© stappenplan bij BelRAI© Home Care:

  • Beoordeling

  • BelRAI© Resultaten

  • Individuele zorgplanning

  • Evalueren - herbeoordeling

 • Wetgevend kader, BelRAI© toegangsbeheer en gegevensdeling, software

 • Meerwaarde en tips bij de implementatie in uw organisatie

 • Casuïstiek

Certificaat

Attest erkenning BelRAI© Home Care indicatiesteller (na het slagen op de eindevaluatie met een score van 60% of meer)