Menu Sluiten
crisismanagement

COVID-19 – Woonzorgcentrum op rails dankzij crisismanagement

De uitdaging van Covid-19 bleek voor vele organisaties fenomenaal, en sommigen raakten zelfs overspoeld door het nakende gevaar. Directies moesten plots aan crisismanagement doen. Vooral in de gezondheidssector vraagt dit compleet andere beslissingen dan tijdens de normale werking. Healtium toonde zich voor enkele organisaties een reddingsboei tijdens deze orkaan.

“Steeds meer besmettingen: we krijgen corona niet onder controle.”

Het was begin april toen we bij Healtium een verontrustend telefoontje kregen. Covid-19 zaaide al weken paniek in ons land, en de volledige gezondheidszorg zette zich schrap voor een golf van patiënten. Een Kempens woonzorgcentrum verloor zijn grip op de situatie. In samenspraak met het plaatselijke ziekenhuis riep de directie onze hulp in.

Healtium helpt als consultancybedrijf organisaties met hun gezondheidsbeleid. Zaakvoerder Koen Maes en vaste freelance medewerkers gaan op maat van de uitdaging aan het werk. Crisismanagement is een pijler van het bedrijf waarop het woonzorgcentrum beroep deed.

De opdracht was om terug structuur te brengen in de chaos en om procedures te implementeren. Het aantal Covid-besmettingen en overlijdens liep uit de hand. Niemand wist nog hoe de besmettingen te stoppen. Het personeel stond machteloos, verloor de moed of werd zelf ziek. Het Healtium-team kwam ter plaatse, en handelde onmiddellijk. Het was een race tegen de tijd. Paasweekend of niet, het virus wachtte niet omdat er feestdagen waren.

“We weten niet wie er besmet is en wie niet.”

In samenspraak met de directie en een crisisarts, bracht Healtium de situatie in kaart. Koen overlegde met artsen en directie, en Jeroen stelde op basis van de bevindingen een plan van aanpak op. Binnen een tijdspanne van 24 uur stond een team van 10 ervaren professionals klaar voor de strijd.

Een essentieel begin was de strikte afzondering van de besmette met de gezonde bewoners. Voor deze ‘cohortering’ van start kon gaan, moesten er testresultaten zijn. Dankzij crisisarts Dr. Van Gestel kreeg iedereen in het woonzorgcentrum de gekende wisser in zijn neus, en kon het labo aan de slag.

“Duidelijkheid na tests geeft rust bij bewoners”

De volgende dag verhuisde het Healtium-team 25 bewoners naar andere afdelingen. Een lange dag en veel helpende handen later beschikte het woonzorgcentrum over twee afgescheiden afdelingen. Fase 1 van het plan van aanpak is afgevinkt: nu ging de strijd tegen nieuwe besmettingen echt van start.

Tijdens een rondgang bracht Healtium de veiligheidsprocedures in kaart, en stelt er passende maatregelen tegenover. Het personeel moest de hygiëneprocedures nog nauwlettender volgen. Maar ingebakken gewoontes en tijdsdruk deden de regels voor correct omkleden, wisselen van kledij, gebruik van mondmaskers, … uit het oog verliezen. Daarom kregen de personeelsleden extra opleiding. Healtium-medewerker Elly coachte hen op een strikte maar geduldige manier, samen zorgden ze voor een positieve kentering.
Samen met het Healtium-team werkte iedereen keihard. Met resultaat: een week na de start was er weer hoop voor bewoners, personeelsleden en familieleden.

“Geen gevangenis meer, maar opnieuw een rusthuis”

Na tien dagen van intens crisismanagement en hard werken, kwam er goed nieuws: er waren geen nieuwe overlijdens meer.
Het crisismanagement bewees zijn effect, en samen hebben we mensenlevens gered. Apentrots ben ik op mijn team!”, vertelt Koen.
“De opdracht van Healtium liep hiermee op zijn einde. Een hoofdverpleegkundige stapte na de intense samenwerking op me toe. ‘Je hebt ons terug een rusthuis gegeven, en niet langer een gevangenis’, zei ze. ‘Bedankt voor alles’.”

In crisistijd moet een organisatie helemaal anders reageren dan tijdens de reguliere werking. De directie moet snel beslissingen nemen, en alle betrokkenen hebben nood aan correcte en snelle informatie. Als een organisatie deze plannen al voorbereid en zelfs ingeoefend heeft, win je tijd. Hoe sneller een directie de switch kan maken naar crisismanagement, hoe beter je kan anticiperen. Zeker in de zorgsector: er staan – zowel bij patiënten als bij personeel – mensenlevens op het spel.

Healtium kan ook jouw organisatie helpen met plannen voor crisismanagement. Onze team van consultants heeft jarenlange expertise en ervaring opgebouwd. Samen stomen we je klaar om sterk te staan als het écht nodig is.