groepsdynamica

Op welke manier oefenen we invloed uit op elkaar binnen een groep?

Groepsdynamica wordt ook wel eens de “psychologie van de kleine groep” genoemd. Bij groepsdynamica kijken we naar de invloed die we op elkaar uitoefenen binnen een groep/team.

Op welke manier neemt een teamlid deel aan het groepsproces?  Vaak zijn we vooral bezig met onze eigen mening en horen wen iet meer wat de ander te zeggen heeft.  Hoe overstijgen we onszelf om een gezamenlijk doel te bereiken?