Menu Sluiten
hygiene

Gezondheid ligt in jouw handen: Opleiding ‘Hygiënebuddy’

“Heb je je handen wel goed ontsmet? Elk plekje goed gewassen?”. Bij zowat iedereen slaat de twijfel toe, als ik dit aan het begin van elke sessie vraag. En die twijfel is goed, want dat creëert extra aandacht. Zo ga je beter – zonder hoekjes te vergeten – je handen wassen.”

“Over ontsmetten, buddy’s en ‘lang zal ze leven’”

Elly Mertens is al jarenlang verpleegkundige én docent in de opleiding Verpleegkunde in Turnhout. Zowel de theorie als de praktijk van basishygiëne en goede praktijken binnen de zorg is vanuit ervaring haar biotoop. Binnen Healtium geeft ze workshops ‘Basishygiëne’ en de uitgebreide opleiding ‘Hygiënebuddy’s’.

Met veel passie vertelt ze over basishygiëne, en het belang ervan sinds de Covid-pandemie. Tijdens een in-house opleiding bij organisaties, krijgen deelnemers een stoomcursus met correcte, duidelijk regels. En dat doodt elke kiem van onzekerheid en paniek.

Hygiëne in ruime zorgsector

Voor zorg- en verpleegkundigen is basishygiëne en microbiologie een onderdeel van de opleiding. Maar voor andere profielen in de zorgsector, zoals orthopedagogen, opvoeders, technisch personeel of maatschappelijk werkers, is dit minder vanzelfsprekend. Als het voor hen te medisch wordt, dreigt welzijn op de achtergrond te verdwijnen.

Door wijzigende richtlijnen, stijgende coronacijfers en angst voor besmetting steeg de onrust binnen de zorg. Zijn we zelf goed beschermd? En hoe kan ik onze cliënten, gasten of patiënten veilig verzorgen. Bij dagcentra voor personen met een beperking gaf de opstart na de lockdown veel onzekerheid en stress.

Kennis geeft rust

Door paniekvoetbal, veranderende regels, nieuwe info of grijze zones zijn afspraken moeilijk te volgen. De opleiding ‘Basishygiëne’ is een must voor iedereen die – in de ruime zin van het woord – zorgt voor anderen. De korte, intensieve workshop brengt vertrouwen en rust aan medewerkers.

“Als je het zo doet, is het goed. Zwart of wit, duidelijke afspraken: dat hebben medewerkers nodig in een crisissituatie.”

docent Elly Mertens

Hygiënebuddy als ankerpunt

De opleiding tot ‘Hygiënebuddy’ gaat een stap verder. In de opleiding zit meer achtergrondkennis om inzicht te krijgen in het ‘waarom’ van de regels. Hiermee ondersteunen de buddy’s hun collega’s bij risico’s en struikelblokken, en de directie bij beleidskeuzes.

Een buddy is een aanspreekpunt, maar spreekt zelf ook aan. Als een collega iets vergeet of fout doet, zal de hygiënebuddy tactvol ingrijpen. “Daarom is communicatie een onderdeel van de opleiding: hoe coach je mensen het beste?”

Algemene regels blijven gelden

Het besmettingsgevaar van Covid loert weer om de hoek. We hoorden ze al vaak, de regels, en we herhalen ze omdat ze werkelijk levens redden:

Kijk naar jezelf: doe ik het wel goed?
– Hou voldoende afstand. Anderhalve meter is de norm. De druppeltjes overbruggen deze afstand. Gebruik een mondmasker als je dichter bij elkaar komt.
– Doe je masker correct af, via de linten of elastiekjes! Aan de buitenkant hangen speekselpartikels van je gesprekspartner. Vergeet dit nooit, en was je handen direct.
– Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. Door in je oog te wrijven of aan je mond te komen, komt het virus binnen zonder kloppen.
– Was je handen met aandacht voor elk hoekje en 60 seconden lang! Da’s gelijk aan twee keer ‘Lang zal ze leven’ zingen.
– Als er geen water in de buurt is, ontsmet je handen dan. 30 seconden duurt de klus. Ook hier doe het pas goed als je elk plekje, hoekje en plooitje bereikt.

“Denk na! Je niesde net, en gaat nu je handen wassen. Je draait de kraan open voor je je handen wast. Hoe ga je de kraan weer dichtzetten?”

docent Elly Mertens

Als je deze regels met aandacht toepast, ben je (bijna) zeker veilig.

Covid-regels voor zorgsector

Elke medewerker van een organisatie is een schakel, en heeft nood aan correcte hygiëneafspraken. Het virus komt van buitenaf naar binnen.

Communicatie is cruciaal. Elke medewerker moet op de hoogte zijn van de laatste afspraken. Deze moeten helder en eenduidig zijn. Grijze zones zorgen voor twijfel, en dat leidt tot fouten of paniek.

Enkele vuistregels in de zorgsector tijdens een epidemie:
– Draag geen juwelen en horloges
– Houd je nagels kort en gebruik geen gelnagels of nagellak
– Reinig of ontsmet trapleuningen, deurklinken en tafels vaker
– Doe de vaat en de was op 60° C.

Een intern team kan zich tijdens intervisiemomenten buigen over moeilijke vraagstukken. Zo kunnen protocollen bijgestuurd worden. Wat doe je met sleutelbossen, gsm’s, toetsenborden of rookpauzes? Dit vraagt om eenduidige procedures.

Met goede afspraken kan je voorziening, ondanks Covid-19, een warme thuis blijven. Samen zorgen voor elkaar, dat is een vuistregel in de zorgsector. Laat je medewerkers zich zeker voelen door goede regels, omkadering en materiaal. Samen gaat het lukken!

Healtium geeft opleidingen en ondersteuning aan organisaties, op vlak van welzijn, fysieke en psychische gezondheid. We brengen onze expertise binnen in organisaties, zodat hun zorg kan groeien. Komt er een crisis op je af? Dan staan we bliksemsnel klaar om het tij te keren, zowel in de praktijk als qua organisatie. Samen zorgen we voor een gezonde omgeving voor je medewerkers en cliënten.