Menu Sluiten
hygienebuddys

Het Eepos: Hygiënebuddy’s in de praktijk

Corona beheerst onze levens en nieuwsberichten. We blijven vaker in ons kot, zijn voorzichtig met wat we aanraken en doen minder achteloos een babbeltje op straat. Voor de zorgsector heeft Covid-19 een ongeziene impact. De kwetsbaarheid van personen met een beperking en hun netwerk, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ann Bartholomeeusen, directeur van Het Eepos – met twee dagcentra en twee residentiële huizen in Geel en Laakdal – vertelt hoe haar organisatie zich voorbereidde op een leven met corona.

Veiligheid en menselijkheid voorop in voorzieningen

Praktische info rond corona “Bij Het Eepos is de zelfstandigheid van onze deelnemers en bewoners een basismissie. Voor corona kwam, hielpen onze medewerkers hen om zo veel mogelijk zelf te doen: tandenpoetsen, eten, naar de winkel gaan. Toen de angst voor besmettingen steeg, moesten we die zelfstandigheid inperken. Da’s heel moeilijk, en staat haaks op onze filosofie.” Toen in maart de eerste coronagolf aan wal kwam, besefte de organisatie dat ze voor een immense uitdaging stond. “Welke beschermingsmaterialen of poetsproducten gebruiken we best? Hoe laten we de maaltijden veilig verlopen? We voelden al snel dat extra input nodig was. Via een regionaal zorgoverleg leerde ik Healtium kennen. Voor Het Eepos is deze contactlijn met Healtium net wat we nodig hebben: opleiding en antwoorden op praktische, dagdagelijkse casussen.”

Basishygiëne als ankerpunt

Binnen Het Eepos stak er een gevoel van ongerustheid op bij medewerkers over de juiste richtlijnen. ”We hoopten een groot stuk van de onzekerheid weg te nemen door basiskennis aan te reiken. Dat heeft onze mensen echt geholpen.” Het Eepos koos voor een opleiding “Basishygiëne” voor elke medewerker: van staf, opvoeders tot administratie en logistiek. “De les was heel elementair, over het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de verspreiding van het virus en handhygiëne. Aanvankelijk dacht iedereen: we wassen onze handen wel goed. We denken nogal snel dat we iets kunnen. Maar dat is dus niet zo. Dankzij kleine, praktische tips kreeg ieder van ons de basiskennis onder de knie.

Hygiënebuddy’s op werkvloer

Maar Het Eepos ging nog een stap verder: hygiëne volledig integreren in de dagelijkse werking. Healtium leidde enkele medewerkers op tot “Hygiënebuddy”. Tijdens een dagopleiding kregen ze meer inzicht in het verloop van een besmetting, en een diepere kijk op hygiëne en microbiologie. De buddy’s adviseren en begeleiden collega’s, directie en ouders. Hun takenpakket is ook uitgebreid: – Ze verzamelen de vraagstukken van medewerkers (bv. Is het oké om een ijsje te gaan eten, kan de kapper opnieuw langskomen, kunnen we weer gaan zwemmen?) – Ze bespreken de vragen in groep, en toetsen dit af aan enkele basisprincipes. Een eerste is veiligheid: hoe is de besmettingsgraad, kan je social distancing respecteren? Maar ook het welbevinden is ook van groot belang. Dit is telkens een evenwichtsoefening op maat. – Ze adviseren de leidinggevende met een gezamenlijk gedragen standpunt. – Ze communiceren de hygiëneafspraken met medewerkers en sensibiliseren ook ouders van gasten. Dankzij dit overleg stopt de wildgroei aan afspraken en ad hoc-beslissingen. Duidelijkheid is bij een crisissituatie van primordiaal belang.

Menselijkheid naast veiligheid

“Door de extra opleiding is er meer vertrouwen onder de medewerkers. Je bent nooit 100% zeker, maar het geeft wel een geruststelling dat je de juiste dingen doet. Deurtjes dicht doen en terug in lockdown, dit zou de makkelijkste manier zijn om het virus te weren. Maar dit kunnen en willen we niet. We blijven inzetten op een maximale dienstverlening onder veilige omstandigheden. Naast veiligheid zijn ook menselijkheid en welzijn belangrijk. Ongeacht iemands beperking, moet hij/zij evenveel kansen krijgen als een ander.”

Kennis geeft extra menselijkheid

Het Eepos kijkt met een heel positief gevoel terug naar de samenwerking. “Het Healtium-team straalt expertise uit. Het zijn mensen die recht uit het werkveld geplukt zijn. Dit biedt veel veiligheid en vertrouwen aan de Eepos-medewerkers, en dat straalt af op onze organisatie.” En hoe gaat het met de bewoners en deelnemers? “Ook zij groeien naar het nieuwe normaal, de mondmaskers zijn stilaan aanvaard. In onze voorzieningen was er altijd nauw contact en knuffels tussen medewerkers en gasten. Na de lockdown wordt er nog geknuffeld, maar anders en minder intensief: een schouderklopje of eens inhaken om te gaan wandelen. Het is anders, maar we zoeken een weg. Als je niets hebt, dan is inhaken ook al fijn.” Healtium geeft opleidingen en ondersteuning aan organisaties, op vlak van welzijn, fysieke en psychische gezondheid. We brengen onze expertise binnen in organisaties, zodat hun zorg kan groeien. Komt er een crisis op je af? Dan staan we bliksemsnel klaar om het tij te keren, zowel in de praktijk als qua organisatie. Samen zorgen we voor een gezonde omgeving voor je medewerkers en cliënten.