Menu Sluiten

Nieuw voor BelRAI

Nieuw voor BelRAI

unnamed

Zachte implementatie van BelRAI in de WZC (ondervoorbehoud van goedkeuring ministerraad

Om de implementatie van de BelRAI LTCF voor de woonzorgcentra haalbaar te maken, wordt na overleg met de koepelorganisaties ouderenzorg (VLOZO, VVSG en Zorgnet Icuro) onderstaand implementatieritme voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Onder voorbehoud van goedkeuring door de ministerraad delen we het voorstel voor de zachte opstart alvast aan u mee.

Voor de inschaling van alle bewoners met BelRAI LTCF krijgt elk woonzorgcentrum een tijdspanne van 2 jaar waarbij wordt rekening gehouden met volgende tussentijdse doelstellingen:

  1. Tijdens de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 moet de zorgzwaarte van minstens tien procent van alle bewoners worden vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF. De resultaten van deze inschaling worden opgenomen in het woonzorgleefplan. Door de eerste zeven maanden van de implementatieperiode te focussen op de volledige bewonerspopulatie, in plaats van op de inschaling van bewoners bij opname, kan het interne draagvlak worden gemaximaliseerd in functie van een meest passende aanpak voor uw voorziening. Dit zorgt ervoor dat u kan kiezen om met een bepaalde bewonersgroep te beginnen (bv. één afdeling of leefgroep) of om u te richten tot specifieke bewoners (bv. bewoners met een complexe zorgproblematiek waarvoor het zorgplan herzien moet worden). Uiteraard bent u als voorziening vrij om reeds verder te gaan dan deze 10% en voluit te starten. U kan opbouwen op de best passende manier voor uw voorziening.

  1. Vanaf 1 januari 2024 wordt de zorgzwaarte van elke nieuwe bewoner van het woonzorgcentrum in het kader van het woonzorgleefplan vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF uiterlijk acht weken na de opname. Op deze manier wordt er gekozen om duidelijk met nieuwe bewoners te starten en ook BelRAI te integreren in het opnameproces van een voorziening. De termijn voor deze inschaling bij nieuwe bewoners wordt verruimd van één maand naar acht weken na opname (in overeenstemming met de InterRAI-bepalingen).

  1. Op uiterlijk 1 juni 2024 moet de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens veertig procent van de op dat moment opgenomen bewoners in het woonzorgcentrum vastgesteld zijn aan de hand van de BelRAI LTCF.

  1. Op uiterlijk 1 januari 2025 moet de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens zeventig procent van de op dat moment opgenomen bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld zijn aan de hand van de BelRAI LTCF.

  1. Uiterlijk op 1 juni 2025 is de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van alle bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF. Dit met uitzondering van de bewoners die recent opgenomen zijn en waarbij de termijn van 8 weken na opname nog niet verstreken is.

Zoals hierboven reeds aangegeven moeten deze ontwerpbepalingen nog worden opgenomen in een regelgevend traject binnen de Vlaamse Regering.