visie, missie en waarden

Visie:

Healtium is een opleidingscentrum dat bedrijven, instellingen en personen naar een optimale werkgezondheid wil brengen. Zowel op psychosociaal, somatisch en organisatorisch vlak.

Missie:

Wij analyseren en adviseren bedrijven, instellingen, werkgevers en medewerkers om een optimale werkomgeving te creëren waarin ieder individu zich optimaal kan ontplooien.

Wij analyseren bedrijven, instellingen en afdelingen om na te gaan welke culturen er heersen en adviseren dan welke leiderschapsstijlen aangewend kunnen worden om medewerkers te empoweren.

Wij geven opleiding aan medewerkers en leidinggevenden zodat ze aan eerste hulpverlening kunnen doen.

Wij geven opleiding rond werkstress en burn-out preventie zodat medewerkers en leidinggevenden tijdig signalen kunnen herkennen en maatregelen genomen kunnen worden om een optimale werkomgeving te creëren.

Wij streven ernaar om op deze wijze onze klanten naar optimaal werkende structuren te brengen zodat zij hierdoor tot betere bedrijfsresultaten komen.

waarden:

Professionalisme

Respect

Open en eerlijke communicatie

Integriteit

Samenwerking